Ordrebehandling - hurtigmanual

Dette er en enkel brukermanual for ordrebehandling i Navision

Daglige rutiner i Navision. Hver dag skal følgende sjekkes i Navision sin forside (bilde nederst):

  • Se over Leieordre -> Forfalte, skal helst være i null
  • Se igjennom Mine SmartDok kjøresedler, koble kjøreseddel mot ordrelinje.
  • Sjekke Kjøresedler til godkjenning, prise ferdig ordrelinjer for fakturering.
  • Sjekke Fakturagodkjenning -> Til Godkjenning, her kommer innleie fakturaer inn.

Mangler kjøreseddel bør sjekkes minst en gang i uken. Her ligger ordrelinjer som ikke har fått koblet kjøresedel, ikke har fått koblet inngående faktura fra innleie, kanskje skulle vært kanselert, evt annet som må sjekkes ut. Men hvis punktene over følges hver dag, så skal det være bevegelse i dette søket.

 

Ordre prosessen (klikk på del prosessen for å lese mer)